• 4PX - 2.4Ghz
 • 제품번호: FU4PX   가격: 678000원
 • 조회수: 9250   추천수: 1   댓글: 2   업데이트: 2014-12-18
 • http://academy.co.kr/4r/4r_wirelessview.asp?pView=WIR0000002&pCode=1201&pScale=SCALE00001

 • 1
 • 무선조종 > 송수신기 > 조종기
4PX - 2.4Ghz -- 댓글 총 2
 • 엄현수
 • (fro****)
  2015/03/05
 • 정품등록을 하고 싶어고 안되고요 한글 설명서도 없습니다...
  이해 할 수가 없네요
  조치 부탁 드립니다  └답글
   •  상은
   • (tkaqhansr***)
    2018/02/03
    제가 도와드려요....................................................................................
   • 1
   자 / 500자
   0
   아카데미과학 고객센터A/S 인터넷접수 | TEL : 031-850-8555 | 전화상담 및 방문시간 : 월~금(토,일,공휴일 휴무)10시~17시